PH1 to skrót od Planetary Habitability Laboratory - Laboratorium Habitowalności Planetarnej, które zlokalizowane jest w Centrum Lotów Kosmicznych na Uniwersytecie w Portoryko. Laboratorium zostało założone w 2008 roku i zajmuje się badaniem możliwości habitacyjnych planet w naszej Galaktyce.

W ramach działalności PH1 naukowcy dokonują analizy kryteriów, które powinna spełniać planeta, by mogła być zamieszkiwalna przez życie. Wśród tych kryteriów znajdują się między innymi skład atmosfery, temperatura, obecność wody, a także obecność właściwych substancji chemicznych, niezbędnych do rozwoju życia.

Ważną rolę w badaniach prowadzonych przez PH1 pełnią też symulacje komputerowe, które pozwalają na przetestowanie różnych scenariuszy oraz prognozowanie, jakie warunki panują na planetach znajdujących się w różnych częściach naszej Galaktyki.

PH1 jest jednym z ważniejszych ośrodków badawczych zajmujących się poszukiwaniem życia poza Ziemią. Dzięki badaniom prowadzonym przez ten zespół naukowców możemy lepiej zrozumieć, jakie warunki muszą panować na innych planetach, by powstać tam życie i jakie kryteria trzeba spełnić, by szukać życia na innych ciałach niebieskich.

Podsumowując, Planetary Habitability Laboratory to ważne laboratorium prowadzące badania nad możliwościami zamieszkiwania planet w naszej Galaktyce. Dzięki ich pracy możemy lepiej zrozumieć, jakie są wymagania dla życia na innych planetach i jak powinniśmy szukać jego śladów na innych ciałach niebieskich.