PM1 to określenie na cząsteczki stałe zawierające pył o średnicy mniejszej niż 1 mikrometr. Są to najmniejsze, ale jednocześnie najgroźniejsze zanieczyszczenia powietrza, ponieważ mogą wniknąć do układu oddechowego i osiedlić się w płucach.

Związane są z nimi liczne schorzenia, takie jak astma, choroby układu krążenia czy problemy z oddychaniem. Dodatkowo, z trudnością dociera ono do naszego organizmu, jest transportowane w powietrzu, ale po osiągnięciu celu, w naszym przypadku to naszego układu oddechowego, może mieć jej negatywne skutki.

Wykrycie i monitorowanie poziomu PM1 jest kluczowe w poprawie jakości powietrza w naszej okolicy . Dzięki temu można wdrażać odpowiednie strategie mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W miastach o dużym przemysłowym charakterze, takie jak Pekin czy Delhi, poziom PM1 przekracza dopuszczalne normy i prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych dla mieszkańców.

Dlatego też, w naszych codziennych działaniach powinniśmy zwracać uwagę na to, jakie zanieczyszczenia wchłaniamy. Niestety, masowe użycie samochodów, spalanie węgla oraz praca fabryk na całym świecie, nie wpłynie na poprawienie jakości powietrza. Jedynie odpowiedzialne podejście władz, stosowanie ekologicznych technologii oraz edukacja społeczeństwa na temat zagrożeń, może przyczynić się do zmniejszenia emisji PM1.