Potocki to jedna z najbardziej znanych polskich rodzin magnackich, która od wieków odgrywała ważną rolę w historii Polski. Rodzina Potockich wywodzi się z ziemi lwowskiej i zasłynęła przede wszystkim ze swojego bogactwa, majątków ziemskich oraz zaangażowania w sprawy polityczne kraju.

W XVI wieku Potoccy stali się jednymi z najpotężniejszych magnatów Rzeczypospolitej. Znani byli ze swojego patriotyzmu i wsparcia dla polskich monarchów. W XVII wieku Stanisław Potocki był hetmanem wielkim koronnym i popierał króla Jana III Sobieskiego w wyprawie pod Wiedeń.

Potoccy słynęli również z zamiłowania do sztuki i kultury. W ich pałacach organizowane były liczne wystawy oraz koncerty. Potoccy wnieśli też duży wkład w rozwój polskiej literatury - w XVIII wieku Feliks Władysław Potocki był mecenasem wielu polskich pisarzy, w tym Mickiewicza, Słowackiego i Norwida.

Po II wojnie światowej majątki Potockich zostały znacjonalizowane, a rodzina skazana na emigrację. Niemniej jednak, Potoccy pozostali symbolem potęgi i znaczenia polskiego arystokratyzmu i pozostają zasłużonymi postaciami w polskiej historii.